CÁC THỂ LOẠI KHIÊU VŨ

Chia sẻ

African Jazz

Các điệu nhảy African Jazz đã từng được biểu diễn tại chương trình gồm:

“Frog Dance” – Vũ công Mickey Hart và Planet Drum

“Daraijan” – Vũ công Kodo

“La Corrida” – Vũ công Dela Guarda

“Norweg” – Vũ công Saltimbanco

“The Hunt” – Vũ công Mickey Hart

Cùng Tham Gia

Facebook Youtube Zing me

HTV DongTay Vivo

So You Think You Can Dance Trademark & Copyright Notice™ All rights reserved. Use of this Website assumes acceptance of Terms of use and Privacy Policy