Chia sẻ

LỊCH PHÁT SÓNG TTCBN 2015

VÒNG TUYỂN SINH

Ngày Tên chương trình HTV7, HN1, DRT,Giải Trí TV, YanTV VTV Cần Thơ 1

05/09/2015

Tuyển Sinh 1

21:00

21:00

12/09/2015

Tuyển Sinh 2

21:00

21:00

VÒNG BÁN KẾT

Ngày Tên chương trình HTV7, HN1, DRT,Giải Trí TV, YanTV VTV Cần Thơ 1

19/09/2015

Bán Kết 1

21:00

21:00

26/09/2015

Bán Kết 2

21:00

21:30

VÒNG CHUNG KẾT

Ngày Tên chương trình HTV7, HN1, DRT,Giải Trí TV, YanTV VTV Cần Thơ 1

03/10/2015

GALA Meet Top 20

21:00

21:00

10/10/2015

Gala 1: Top 20 tranh tài

21:00

21:00

11/10/2015

Công bố Top 18

21:00

21:00

17/10/2015

Gala 2: Top 18 tranh tài

21:00

21:00

18/10/2015

Công bố Top 16

21:00

21:00

24/10/2015

Gala 3: Top 16 tranh tài

21:00

21:00

25/10/2015

Công bố Top 14

21:00

21:00

31/10/2015

Gala 4: Top 14 tranh tài

21:00

21:30

01/11/2015

Công bố Top 12

21:00

21:00

07/11/2015

Gala 5: Top 12 tranh tài

21:00

21:00

08/11/2015

Công bố Top 10

21:00

21:00

14/11/2015

Gặp gỡ Top 10

21:00

21:00

15/11/2015

Hành trình top 10

21:00

21:00

21/11/2015

Gala 6: Top 10 tranh tài

21:00

21:00

22/11/2015

Công bố Top 8

21:00

21:00

28/11/2015

Gala 7: Top 8 tranh tài

21:00

21:30

29/11/2015

Công bố Top 6

21:00

21:00

05/12/2015

Gala 8: Top 6 tranh tài

21:00

21:00

06/12/2015

Công bố Top 4

21:00

21:00

12/12/2015

Gala 9: Top 4 tranh tài

21:00

21:00

13/12/2015

Hành trình Top 4

21:00

21:00

GALA ĐĂNG QUANG

Ngày Tên chương trình HTV7, HN1, DRT,Giải Trí TV, YanTV VTV Cần Thơ 1

19/12/2015

Gala 10: Đêm Đăng Quang

21:00

21:00

20/12/2015

Tổng hợp khoảnh khắc đáng nhớ mùa 4

21:00

21:00

 

Vivo - Nhà Tài Trợ

HTV DongTay Vivo

So You Think You Can Dance Trademark & Copyright Notice™ All rights reserved. Use of this Website assumes acceptance of Terms of use and Privacy Policy