TRÌNH DIỄN

Chia sẻ

Chia sẻ   

VIDEO TRÌNH DIỄN

Mùa/Tập Tiêu đề Ngày phát sóng

SS5 #5

SYTYCD5 | SHOW 5 | FULL (1:25:58)

10-12-2016

SS5 #4

SYTYCD5 | SHOW 4 | FULL (1:26:05)

3-12-2016

SS5 #3

SYTYCD5 | SHOW 3 | FULL (1:26:27)

26-11-2016

SS5 #2

SYTYCD5 | SHOW 2 | FULL (1:35:00)

19-11-2016

SS5 #1

SYTYCD5 | SHOW 1| MEET TOP 20 | FULL (1:13:12)

12-11-2016

#26

TTCBN 4 | HÀNH TRÌNH SYTYCD 2015 (1:02:30)

20/12/2015

#25

TTCBN 4 | HÀNH TRÌNH TOP 4 (1:05:01)

13/12/2015

#24

TTCBN 4 | GALA ĐĂNG QUANG (2:16:46)

19/12/2015

#23

TTCBN 4 | TOP 4 TRANH TÀI (1:55:54)

12/12/2015

#22

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 4 (1:03:53)

06/12/2015

#21

TTCBN 4 | TRANH TÀI TOP 6 (1:34:15)

05/12/2015

#20

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 6 (1:10:16)

29/11/2015

#19

TTCBN 4 | TOP 8 TRANH TÀI (1:27:54)

28/11/2015

#18

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 8 (1:07:55)

22/11/2015

#17

TTCBN 4 |TRANH TÀI TOP 10 (1:50:36)

21/11/2015

#16

TTCBN 4 | MEET TOP 10 & ALLSTARS (1:25:34)

14/11/2015

#15

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 10 (1:06:27)

08/11/2015

#14

TTCBN 4 | TOP 12 TRANH TÀI | P2 ()

07/11/2015

#14

TTCBN 4 | TOP 12 TRANH TÀI | P1 ()

07/11/2015

#13

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 12 (58:07)

01/11/2015

#12

TTCBN 4 | TOP 14 TRANH TÀI ()

31/10/2015

#11

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 14 (53:30)

25/10/2015

#10

TTCBN 4 | TOP 16 TRANH TÀI (1:30:08)

24/10/2015

#9

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 16 (1:05:33)

18/10/2015

#8

TTCBN 4 | TOP 18 TRANH TÀI (1:30:53)

17/10/2015

#7

TTCBN 4 | CÔNG BỐ TOP 18 (1:06:53)

11/10/2015

#6

TTCBN 4 | TRANH TÀI TOP 20 (1:46:21)

10/10/2015

#5

TTCBN 4 | MEET TOP 20 (1:26:30)

03/10/2015

#4

TTCBN 4 | CALLBACK 2 - LỘ DIỆN TOP 20 (1:13:09)

26/9/2015

#3

TTCBN 4 | CALLBACK 1 (1:11:18)

19/9/2015

#2

TTCBN 4 | HỒ CHÍ MINH AUDITION ()

12/9/2015

#1

TTCBN 4 | HÀ NỘI AUDITION ()

05/9/2015

Tập 29

TTCBN3 | Công bố Quán quân (2:13:21)

03/01/2015

Tập 28

TTCBN3 | Tranh tài Top 4 (1:35:19)

27/12/2014

Tập 27

TTCBN3 | Công bố Top 4 (1:11:29)

21/12/2014

Tập 26

TTCBN3 | Tranh tài Top 6 (1:56:18)

20/12/2014

Tập 25

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 6 (1:00:48)

14/12/2014

Tập 24

TTCBN3 | Tranh tài Top 8 (1:40:25)

13/12/2014

Tập 23

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 8 (54:38)

07/12/2014

Tập 22

TTCBN3 | Tranh tài Top 10 (1:34:56)

06/12/2014

Tập 21

TTCBN3 | Tổng hợp hành trình Top 10 (59:09)

30/11/2014

Tập 20

TTCBN3 | Gặp gỡ Top 10 (1:40:59)

29/11/2014

Tập 19

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 10 (1:03:55)

23/11/2014

Tập 18

TTCBN3 | Tranh tài Top 12 (1:45:34)

22/11/2014

Tập 17

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 12 (1:08:52)

16/11/2014

Tập 16

TTCBN3 | Tranh tài Top 14 (1:40:36)

15/11/2014

Tập 15

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 14 (1:13:25)

09/11/2014

Tập 14

TTCBN3 | Tranh tài Top 16 (1:45:33)

08/11/2014

Tập 13

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 16 (1:13:25)

02/11/2014

Tập 12

TTCBN3 | Tranh tài Top 18 (1:43:04)

01/11/2014

Tập 11

TTCBN3 | Công bố kết quả Top 18 (1:23:16)

26/10/2014

Tập 10

TTCBN3 | Tranh tài top 20 (1:43:51)

25/10/2014

Tập 9

TTCBN3 | Hành trình Top 20 (1:00:45)

19/10/2014

Tập 8

TTCBN3 | Meet top 20 (18/10/2014) (1:45:08)

18/10/2014

Tập 7

TTCBN3 | Bán Kết III - Full (60:00)

12/10/2014

Tập 6

TTCBN3 | Bán Kết II - Full (1:13:24)

11/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Full (1:16:05)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Thanh Đại (2:39)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Hiếu Trung (1:45)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Kim Tuyền, Thúy Vy (1:53)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Duy Hải (2:56)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Quang Hạ (2:24)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Hoàng Anh (2:17)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Viễn Phượng (2:04)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Đức Tâm (2:06)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Hà Lộc (2:08)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Mạnh Quyền (1:48)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Minh Thư (2:58)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Tấn Huy (2:16)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Kim Anh (1:48)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Xuân Mùi (2:23)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Nhựt Trường, Đình Phong, Anh Dũng (2:16)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Hồng Sâm (2:06)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Kim Phụng (1:43)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Tuấn Anh, Gia Bảo, Sơn Lâm (2:31)

04/10/2014

Tập 5

TTCBN3 | Bán Kết - Hà Công Tuấn Anh (1:46)

04/10/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Full (1:15:30)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Eric Vũ Quốc Vinh (5:02)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Hoàng Tùng, Duy Khánh, Gia Bảo, Quốc Hòa (5:56)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Thúy Vy, Kim Tuyền (6:25)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Hoàng Minh (4:17)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Minh Tuấn (3:44)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Nguyễn Cao Sơn Thạch (5:22)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Nguyễn Trần Thảo Quyên (2:48)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Viễn Phượng, Thanh Thảo, Thị Lịch , Kim Thy (4:19)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Võ Thị Thanh Thúy (2:!6)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Lâm Đạo Đạo (3:10)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Nguyễn Đình Bảo Bảo (5:03)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Hiếu Trung, Thanh Đại (4:27)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Thiện Nhân (3:16)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Phan Vũ Thế Bảo (2:27)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Ngọc Tân, Ngọc Sơn (4:18)

27/9/2014

Tập 4

TTCBN3 | Vòng Audition - HCM - Tấn Huy, Tấn An, Minh Khánh (4:10)

27/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh | Full (1:12:34)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Hà Công Tuấn Anh (2:15)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Hồng Sâm, Văn Quý, Duy Hải (1:38)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Hữu Hải & Thành Tài (3:07)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Lê Nhựt Trường (4:44)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Nguyễn Hà Lộc (1:45)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Huy Hoàng & Hồng Phúc (4:00)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Diễn (3:52)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Nguyễn Sơn Lâm (4:17)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Kim Anh (3:12)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Nguyễn Trần Được (3:52)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Nguyễn Tuấn Cường (3:52)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Phạm Xuân Thảo (5:13)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Quang Phú & Vĩnh Long (2:43)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Thạch Vũ Thảo Ngân (4:27)

20/9/2014

Tập 3

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Cần Thơ & Hồ Chí Minh - Trần Thiên Khang (6:09)

20/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Full (1:17:18)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - 5 chàng Bboy (6:40)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Hoàng Đại Minh (3:46)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Nguyễn Minh Thi (5:24)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Nguyễn Thị Thiên Thanh (2:40)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Hoàng Gia Huy (3:31)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Nguyễn Mạnh Quyền (3:34)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Trần Thị Thương Hoài (4:13)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Trần Quốc Hùng (4:04)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Trịnh Anh Quân (4:13)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Tuyển sinh Hà Nội & Đà Nẵng - Nguyễn Quốc Trấn (4:16)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội & Đà Nẵng - Toàn Trung giả gái (3:31)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội & Đà Nẵng - Nhiều thí sinh - Cut (2:46)

13/9/2014

Tập 2

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội & Đà Nẵng - Đỗ Trọng Hùng (2:55)

13/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Full (1:14:14)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Nguyễn Hoàng Linh (1:23)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Tạ Thị Bích Ngọc (1:55)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Trần Đình Hoàng (2:05)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Cụ bà nhảy Hiphop (1:30)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Đặng Đình Phong (1:09)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Hoàng Huệ Phương (1:28)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Nguyễn Minh Cường (1:32)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Nguyễn Thanh Vân (1:28)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Việt Anh vs Lan Phương (1:59)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3| Vòng Audition - Hà Nội - Sùng Mạnh Hùng (1:34)

06/9/2014

Tập 1

TTCBN3 | Vòng Audition - Hà Nội - Tô Ngọc Anh (1:33)

06/9/2014

Tập 26

Tập 26 | Những khoảnh khắc đẹp nhất của TTCBN 2013 (1:04:50)

15/12/2013

Tập 25

Tập 25 | Đêm đăng quang Vũ công được yêu thích nhất TTCBN mùa 2 | Full (2:30:07)

07/12/2013

Tập 24

Tập 24 | Hành trình đến Top 4 | Full (1:06:01)

01/12/2013

Tập 24

Tập 24 | Hành trình đến Top 4: Đình Lộc (15:07)

01/12/2013

Tập 24

Tập 24 | Hành trình đến Top 4: Mỹ An (16:06)

01/12/2013

Tập 24

Tập 24 | Hành trình đến Top 4: Ngọc Thịnh (15:56)

01/12/2013

Tập 24

Tập 24 | Hành trình đến Top 4: Ngọc Anh (15:02)

01/12/2013

Tập 23

Tập 23 | Liveshow 9 | Tranh tài Top 4 | Full (2:00:07)

30/11/2013

Tập 22

Tập 22 | Liveshow 8 | Công bố kết quả Top 4 | Full (1:24:38)

24/11/2013

Tập 21

Tập 21 | Liveshow 8 | Solo 30s (7:16)

23/11/2013

Tập 21

Tập 21 | Liveshow 8 | Top 3 nam (3:49)

23/11/2013

Tập 21

Tập 21 | Liveshow 8 | Top 3 nữ (3:22)

23/11/2013

Tập 21

Tập 21 | Liveshow 8 | Minh Tú và Minh Trường (7:20)

23/11/2013

Tập 21

Tập 21 | Liveshow 8 | Ngọc Thịnh và Ngọc Anh (6:28)

23/11/2013

Tập 21

Tập 21 | Liveshow 8 | Mỹ An và Đình Lộc (7:54)

23/11/2013

Tập 20

Tập 20 | Liveshow 7 | Công bố kết quả Top 6 | Bài biểu diễn của John Huy Trần và Hani Abaza (2:09)

17/11/2013

Tập 20

Tập 20 | Liveshow 7 | Công bố kết quả Top 6 | Bài biểu diễn Top 8 (2:42)

17/11/2013

Tập 20

Tập 20 | Liveshow 7 | Công bố kết quả Top 6 | Full (1:12:02)

17/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Full (1:48:15)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Solo 30s (9:42)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Mỹ An và Minh Trường | Hiphop (3:35)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Mỹ An và Minh Trường | Đương đại (3:14)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Mỹ An và Minh Trường | Đương đại (3:14)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Ngọc Anh và Hoàng Minh | Jazz (3:12)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Ngọc Anh và Hoàng Minh | Samba (3:09)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Lan Anh và Đình Lộc | Dân gian đương đại (4:49)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Lan Anh và Đình Lộc | Hiphop Lyrical (3:02)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Minh Tú và Ngọc Thịnh | Đương đại (3:18)

16/11/2013

Tập 19

Tập 19 | Liveshow 7 | Minh Tú và Ngọc Thịnh | Broadway (4:30)

16/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Top nam (4:10)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Top nữ (9:30)

09/11/2013

Tập 18

Tập 18 | Liveshow 6 | Công bố kết quả Top 8 (1:11:22)

10/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Tranh tài Top 10 | Full (1:39:56)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Đình Lộc và Minh Tú (4:16)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Ngọc Thịnh và Mỹ An (4:19)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Minh Trường và Lan Anh (5:57)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Hoàng Minh và Gia Hân (5:00)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Thái Sơn và Ngọc Anh (5:29)

09/11/2013

Tập 17

Tập 17 | Liveshow 6 | Solo 30s (9:26)

09/11/2013

Tập 16

Tập 16 | Công bố kết quả Top 10 | Full (1:11:38)

03/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | Full (1:55:09)

02/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | 06 - Hoàng Minh và Lan Anh (6:47)

02/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | 05 - Ngọc Thịnh và Gia Hân (6:23)

02/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | 04 - Thái Sơn và Minh Tú (6:56)

02/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | 03 - Đình Lộc và Mỹ An (8:35)

02/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | 02 - Ngọc Tuấn và Ngọc Anh (6:62)

02/11/2013

Tập 15

Tập 15 | Liveshow 5 | 01 - Minh Trường và Phi Phụng (8:12)

02/11/2013

Tập 14

Tập 14 | Công bố kết quả (1:16:55)

27/10

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | Full (1:46:32)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 7 - Thái Sơn (3:29)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 6 - Mỹ An và Đình Lộc (3:31)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 5 - Minh Tú và Đình Hải (4:05)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 4 - Ngọc Anh và Ngọc Tuấn (3:51)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 3 - Phi Phụng và Minh Trường (3:39)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 2 - Lan Anh và Hoàng Minh (3:34)

26/10/2013

Tập 13

Tập 13 | Liveshow 4 | 1 - Gia Hân và Ngọc Thịnh (3:38)

26/10/2013

Tập 12

Tập 12 | Công bố kết quả Liveshow 3 | Full (1:11:09)

20/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | Full (1:44:37)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 08 - Hoàng Minh và Lan Anh (4:23)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 07 - Đình Hải và Minh Tú (4:07)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 06 - Ngọc Tuấn và Ngọc Anh (4:09)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 05 - Thái Sơn và Ngọc Tiên (3:23)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 04 - Minh Trường và Phi Phụng (3:50)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 03 - Thế Chung và Thùy Vân (4:06)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 02 - Ngọc Thịnh và Gia Hân (3:34)

19/10/2013

Tập 11

Tập 11 | Liveshow 3 | 01 - Đình Lộc và Mỹ An (4:06)

19/10.2013

Tập 10

Tập 10 | Liveshow 2 | Công bố kết quả | Full (1:16:12)

06/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | Full (1:45:31)

05/10/2013

Tập 10

Tập 10 | Liveshow 2 | Solo 30s | Cut (5:16)

06/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 9 - Hồng Vân và Chí Thanh (3:31)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 8 - Thùy Vân và Thế Chung (3:37)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 7 - Gia Hân và Ngọc Thịnh (3:18)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 6 - Phi Phụng và Minh Trường (3:48)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 5 - Minh Tú và Đình Hải (3:38)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 4 - Ngọc Tiên và Thái Sơn (4:03)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 3 - Mỹ An và Đình Lộc (3:45)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 2 - Ngọc Anh và Ngọc Tuấn (3:26)

05/10/2013

Tập 9

Tập 9 | Liveshow 2 | 1 - Lan Anh và Hoàng Minh (3:18)

05/10/2013

Tập 8

Tập 8 | Công bố kết quả Liveshow 1 | Full (1:11:17)

29/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | Full (1:58:20)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 10 - Đình Lộc và Mỹ An (1:40)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 09 - Đình Hải và Minh Tú (2:03)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 08 - Thái Sơn và Ngọc Tiên (2:11)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 07 - Ngọc Tuấn và Ngọc Anh (2:06)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 06 - Minh Trường và Phi Phụng (1:57)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 05 - Ngọc Thịnh và Gia Hân (2:19)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 04 - Bảo Long và Mỹ Linh (1:50)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 03 - Hoàng Minh và Lan Anh (2:02)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 02 - Chí Thanh và Hồng Vân (2:09)

28/9/2013

Tập 7

Tập 7 | Liveshow 1 | 01 - Thế Chung và Thùy Vân (2:04)

28/9/2013

Tập 26 (FULL)

LHTNCBN - Đêm Tổng kết - FULL (1:37:39)

19/1/2013

Tập 25 (FULL)

LHTNCBN - Đêm đương đại - FULL (1:43:25)

12/1/2013

Tập 24 (FULL)

LHTNCBN - Đêm Dancesport - FULL (1:40:39)

5/1/2013

Tập 23 (FULL)

LHTNCBN - Đêm Hiphop - FULL (1:39:41)

29/12/2012

Tập 22 (FULL)

GALA Đăng Quang (2:12:59)

15/12/2012

Tập 21 (FULL)

Chung kết 9 (FULL) (1:37:53)

08/12/2012

Tập 20 - 3/3

Kết quả Chung Kết 8 - 3/3 (22:02)

02/12/2012

Tập 20 - 2/3

Kết quả Chung Kết 8- 2/3 (24:50)

02/12/2012

Tập 20 - 1/3

Kết quả Chung Kết 8 - 1/3 (14:51)

02/12/2012

Tập 19

Vòng Chung Kết 8 (FULL) (1:31:14)

01/12/2012

Tập 18 - 3/3

Kết quả Chung kết 7 - 3/3 (21:10)

25/11/2012

Tập 18 - 2/3

Kết quả Chung kết 7 - 2/3 (18:22)

25/11/2012

Tập 18 (1/3)

Kết quả Chung kết 7 - 1/3 (27:10)

25/11/2012

Tập 17

Vòng Chung kết 7 (FULL) (1:39:18)

24/11/2012

Tập 16 (3/3)

Kết quả Chung kết 6 (3/3) (20:18)

18/11/2012

Tập 16 (2/3)

Kết quả Chung kết 6 (2/3) (21:46)

18/11/2012

Tập 16 (1/3)

Kết quả Chung kết 6 (1/3) (24:50)

18/11/2012

Tập 15 (3/3)

Vòng Chung kết 6 (3/3) (21:45)

17/11/2012

Tập 15 (2/3)

Vòng Chung kết 6 (2/3) (23:29)

17/11/2012

Tập 15 (1/3)

Vòng Chung kết 6 (1/3) (23:40)

17/11/2012

Tập 14 (3/3)

Kết Quả Chung Kết 5 - 3/3 (13:26)

11/11/2012

Tập 14 (2/3)

Kết Quả Chung Kết 5 - 2/3 (30:03)

11/11/2012

Tập 14 (1/3)

Kết Quả Chung Kết 5 - 1/3 (23:10)

11/11/2012

Tập 13 (4/4)

Vòng Chung kết 5 (4/4) (31:18)

10/11/2012

Tập 13 (3/4)

Vòng Chung kết 5 (3/4) (27:42)

10/11/2012

Tập 13 (2/4)

Vòng Chung kết 5 (2/4) (16:50)

10/11/2012

Tập 13 (1/4)

Vòng Chung kết 5 (1/4) (17:17)

10/11/2012

Tập 12 (3/3)

Kết quả Chung kết 4 (3/3) (21:05)

04/11/2012

Tập 12 (2/3)

Kết quả Chung kết 4 (2/3) (15:54)

04/11/2012

Tập 12 (1/3)

Kết quả Chung kết 4 (1/3) (23:14)

04/11/2012

Tập 11 (2/2)

Vòng Chung Kết 4 (2/2) (16:53)

03/11/2012

Tâp 11 (1/2)

Vòng Chung Kết 4 (1/2) (45:24)

03/11/2012

Tập 10

Kết quả Chung kết 3 (46:02)

28/10/2012

Tập 9

Vòng Chung Kết 3 (3/3) (17:13)

27/10/2012

Tập 9

Vòng Chung Kết 3 (2/3) (19:58)

27/10/2012

Tập 9

Vòng Chung Kết 3 (1/3) (49:26)

27/10/2012

Tập 8

Kết quả Chung kết 2 [FULL] (42:46)

21/10/2012

Tập 7

Vòng Chung Kết 2 FULL (1:27:43)

20/10/2012

Tập 6-1/5

Kết quả Vòng Chung Kết 1 (1/5) (12:37)

14/10/2012

Tập 6-2/5

Kết quả Vòng Chung Kết 1 (2/5) (09:46)

14/10/2012

Tập 6-3/5

Kết quả Vòng Chung Kết 1 (3/5) (04:35)

14/10/2012

Tập 6-4/5

Kết quả Vòng Chung Kết 1 (4/5) (14:51)

14/10/2012

Tập 6-5/5

Kết quả Vòng Chung Kết 1 (5/5) (12:22)

14/10/2012

Tập 5-1/9

Vòng Chung kết 1 (1/9) (09:07)

13/10/2012

Tập 5-2/9

Vòng Chung Kết 1 (2/9) (16:58)

13/10/2012

Tập 5-3/9

Vòng Chung Kết 1 (3/9) (13:32)

13/10/2012

Tập 5-4/9

Vòng Chung Kết 1 (4/9) (06:46)

13/10/2012

Tập 5-5/9

Vòng Chung Kết 1 (5/9) (12:09)

13/10/2012

Tập 5-6/9

Vòng Chung Kết 1 (6/9) (07:28)

13/10/2012

Tập 5-7/9

Vòng Chung Kết 1 (7/9) (06:08)

13/10/2012

Tập 5-8/9

Vòng Chung Kết 1 (8/9) (06:04)

13/10/2012

Tập 5-9/9

Vòng Chung Kết 1 (9/9) (12:20)

13/10/2012

Tập 4 - 5/5

Vòng Bán Kết 2 (5/5) (05:03)

06/10/2012

Tập 4 - 4/5

Vòng Bán Kết 2 (4/5) (12:45)

06/10/2012

Tập 4 - 3/5

Vòng Bán Kết 2 (3/5) (14:06)

06/10/2012

Tập 4 - 2/5

Vòng Bán Kết 2 (2/5) (13:53)

06/10/2012

Tập 4 - 1/5

Vòng Bán Kết 2 (1/5) (14:55)

06/10/2012

Tập 3-4/4

Vòng Bán Kết 1 (4/4) (14:49)

29/09/2012

Tập 3-3/4

Vòng Bán Kết 1 (3/4) (14:42)

29/09/2012

Tập 3-2/4

Vòng Bán Kết 1 (2/4) (13:41)

29/09/2012

Tập 3-1/4

Vòng Bán Kết 1 (1/4) (13:09)

29/09/2012

Tập 2-5/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 2 (5/5) (07:04)

22/09/2012

Tập 2-4/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 2 (4/5) (09:07)

22/09/2012

Tập 2-3/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 2 (3/5) (14:43)

22/09/2012

Tập 2-2/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 2 (2/5) (14:36)

22/09/2012

Tập 2-1/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 2 (1/5) (13:40)

22/09/2012

Tập 1 - 1/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 1 (1/5) (13:45)

15/09/2012

Tập 1 - 2/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 1 (2/5) (13:56)

15/09/2012

Tập 1 - 3/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 1 (3/5) (15:30)

15/09/2012

Tập 1 - 4/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 1 (4/5) (8:18)

15/09/2012

Tập 1 - 5/5

Thử Thách Cùng Bước Nhảy Tập 1 (5/5) (9:05)

15/09/2012

HTV DongTay Vivo

So You Think You Can Dance Trademark & Copyright Notice™ All rights reserved. Use of this Website assumes acceptance of Terms of use and Privacy Policy